kapper in tijden van corona

Kapper in tijden van corona

Het afgelopen jaar is er veel veranderd door de pandemie die ons allemaal raakt. Ook de kappersbranche heeft dit gemerkt en heeft zich erop aangepast. In dit artikel gaan we kijken naar hoe kappers omgaan met de situatie en welke voorzorgsmaatregelen zij nemen.

Hoe gaat een kapper om met de huidige situatie?

Meerdere maatregelen zijn genomen om de veiligheid van klanten en personeel te waarborgen. Zo is er sinds de uitbraak van de pandemie een nieuw protocol opgesteld voor de kappersbranche. Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van de RIVM. De belangrijkste regels zijn:

– Het dragen van mondkapjes is verplicht voor zowel kapper als klant;
– Als klant moet je voorafgaand aan de afspraak aangeven of je symptomen hebt van COVID-19;
– Kappers werken alleen op afspraak, om het aantal klanten in de salon te beperken;
– Er moet minstens 1,5 meter afstand worden gehouden van andere klanten;
– Er wordt extra schoongemaakt en gedesinfecteerd, vooral tussen de afspraken door.

Kappersbranche en financiële gevolgen

Door de maatregelen die zijn genomen, zijn de financiële gevolgen ook duidelijk te merken. Kappersbranche Nederland heeft een schatting gemaakt van een verlies van 40% omzet sinds de uitbraak van de pandemie. Veel kappers hebben in deze periode hun werktempo moeten verlagen om de veiligheid van klanten en personeel te kunnen waarborgen. Hierdoor zijn de lonen van de kappers gedaald. Dit is een lastige tijd voor veel kappers en het is daarom belangrijk om hen te steunen.

Wat kan ik als klant doen om de kappersbranche te steunen?

Als klant is het belangrijk om begrip te tonen voor de situatie en de maatregelen die worden genomen. Voor jouw en andermans veiligheid is het belangrijk om deze maatregelen te respecteren. Daarnaast kun je als klant de ondersteuning bieden aan de kappersbranche door afspraken te blijven maken en te betalen voor de dienstverlening. Hierdoor kan de branche blijven bestaan en komen er geen faillissementen.

FAQs

1. Kan ik nog steeds naar de kapper tijdens de pandemie?
Ja, dit kan. Wel is het verplicht om een mondkapje te dragen en dient er voorafgaand aan de afspraak aangegeven te worden of je symptomen hebt van COVID-19.

2. Zijn er extra maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen?
Ja, er zijn meerdere maatregelen genomen om de veiligheid van klanten en personeel te waarborgen, zoals het dragen van mondkapjes en extra schoonmaken en desinfecteren.

3. Hoe gaat het financieel met de kappersbranche?
Sinds de uitbraak van de pandemie is er een daling van 40% omzet in de kappersbranche. Veel kappers hebben hun werktempo moeten verlagen, waardoor er lonen zijn gedaald.

4. Hoe kan ik als klant de kappersbranche steunen?
Je kunt de kappersbranche steunen door afspraken te blijven maken en te betalen voor de dienstverlening. Hierdoor kan de branche blijven bestaan en komen er geen faillissementen.

5. Wat gebeurt er als ik symptomen heb van COVID-19?
Als je symptomen hebt van COVID-19 dien je de afspraak te verzetten en thuis te blijven. Zo voorkom je verdere verspreiding van het virus.

Conclusie

In deze tijden van corona is het belangrijk om begrip te tonen voor de situatie waarin de kappersbranche zich bevindt. De maatregelen die zijn genomen hebben een grote impact op de omzet van de branche. Het is dan ook van belang om de branche te blijven steunen door afspraken te blijven maken en te betalen voor de dienstverlening. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kappersbranche deze moeilijke periode overleeft.